در انتهای مرداد ماه سال ۱۳۹۶ عملیات تست سرد خط نورد میلگرد پروژه فولاد صنعت صائب تبریز به پایان رسید و هم اکنون این خط در حال تست گرم می باشد. لازم به ذکر است عملیات خشک کردن و پخت کوره خط  نورد میلگرد به اتمام رسیده و کوره خط نورد پروفیل در مرحله خشک کردن و پخت می باشد.

همچنین عملیات نمونه گیری از خط نورد میلگرد این پروژه با موفقیت انجام گرفت. در ادامه تصاویر مربوط به راه اندازی خط نورد میلگرد این پروژه درج گردیده است.

 

 

 

 

 

 

تصاویر: