فولاد شاهین بناب
فولاد شاهین بناب

درباره این پروژه ...

فولاد صنعت بناب
فولاد صنعت بناب

درباره این پروژه ...

فولاد صنعت سهند بناب
فولاد صنعت سهند بناب

درباره این پروژه ...

ماشین سازی یاقوت تبریز
ماشین سازی یاقوت تبریز

درباره این پروژه بیشتر بدانید

مجتمع فولاد صنعت صائب تبریز - خط میلگرد
مجتمع فولاد صنعت صائب تبریز - خط میلگرد

در باره این پروژه ...

This post is also available in: enEnglish