• چکیده پیام های مدیرعامل:
  نظر به تجربه درخشان شرکت سترگ آذران در صنعت مهندسی کشور که در سایه الطاف خداوند منان حاصل شده، شرکت سترگ آذران را به عنوان یک شرکت مهندسی نمونه در سطح جهانی معرفی خواهیم نمود که این امر با همکاری و مساعدت کارشناسان، مدیران، مهندسان و کلیه پرسنل شرکت محقق خواهد شد. سیاست های مصوب شرکت لزوم وابستگی به همکاری و مساعدت پرسنل را بیش از پیش تائید می کند.

  فرزین قنبری قوشچی
  • فرزین قنبری قوشچی
  • مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران
 • اهداف شرکت
  • گسترش طیف وسیعی از فعالیت ها فنی و مهندسی در داخل و خارج از کشور.
  • تمرکز بر روی سرمایه های انسانی به عنوان مهم ترین عامل برای ارتقاء بهره وری.

  فرزین قنبری قوشچی
  • فرزین قنبری قوشچی
  • مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران
 • سازندگی
  • تاکید بر خلاقیت و نوآوری به عنوان یک شرکت دانش محور.
  • ایجاد ارتباط قوی و موثر با شرکای تجاری بر اساس احترام متقابل.
  • شتاب در روند تکمیل پروژه ها با توجه به برنامه ی زمان بندی.
  • توجه ویژه به امر کارآفرینی.
  • بالا بردن ایمنی و سلامت کارکنان با شناسایی و نظارت بر خطرات ایمنی.
  • تغییر ساختار مطابق با استانداردها با هدف افزایش بهره وری و مسئولیت کارکنان و مدیران.

  فرزین قنبری قوشچی
  • فرزین قنبری قوشچی
  • مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران
دیدن همه

This post is also available in: enEnglish