دفتر تهران

بزرگراه شهید همت/خیابان شهید تامّه(شاهین شمالی)

/خیابان ۲۰ متری گلستان شرقی/خیابان مشعوف/کوچه دوم/پلاک ۱/۱

Tel: +98-(21)44890388
Fax: +98-(21)44890418
پست الکترونیک: info@setorgazaran.com

دفتر تبریز

بلوار ملت(دیزل آباد)/منطقه صنعتی غرب/ ورودی دوم 

شرکت بنیان دیزل /شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران

Tel: +98-(41)34482130
Fax: +98-(41)34482140
پست الکترونیک: info@setorgazaran.com
This post is also available in: enEnglish