حوزه های فعالیت شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران

شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران ، جهت انجام مطالعات اولیه، اقتصادی و نیز کلیه فعالیت های طراحی و مهندسی، مشاوره، نظارت عالیه و اجرای پروژه های معدنی و صنعتی تشکیل شده و با تکیه بر نیروهای فنی مجرب اقدام به طراحی و اجرای پروژه های مختلف صنعتی نموده است.

حوزه های فعالیت

 • مطالعات اولیه و امکان سنجی

 • تهیه اسناد و انجام تشریفات مناقصه مدیریت طرح

 • مهندسی پایه و تفضیلی

 • تدارکات داخلی و خارجی

 • اجرا

 • مشاوره و نظارت عالیه

 • نظارت بر اجرا

 • نصب و راه اندازی

 • کنترل کیفیت آموزش و سرویس های فنی

برنامه های آتی

 • بازار داخلی

  افزایش مشارکت در فعالیت های EPCM برای پروژه های با کارفرمایان در سطح ملی به جز شرکت مادرتخصصی دریک
 • بازار منطقه ای

  افزایش مشارکت در فعالیت های EPCM در سطح منطقه ای مخصوصاً عراق و افغانستان.
  مشارکت به عنوان نماینده انحصاری پیمانکاران بین المللی برای سرویس دهی در پروژه های مهندسی در زمینه صنایع فولاد

This post is also available in: enEnglish